fbpx

Single Blog Title

This is a single blog caption
Fuga de ispită

Fuga de ispită

Astăzi se promovează orice pe toate canalele de comunicare. Nimic nu este prea mult, astfel că suntem asaltați – printre altele – și de un val – poate fără precedent – al imoralității. Cum procedăm ca familii creștine în fața acestei provocări? Dorim să vă încurajăm să refuzați categoric orice formă de imoralitate! Nu vă descurajați de faptul că refuzați ceea ce majoritatea îmbrățișează.  Veți avea parte de fericirea celor puțini care vor fi rămas integri!

CItește și: Rutina poate ucide dragostea în căsnicie

Traian Dorz scria în cartea Scumpele noastre surori, tipărită recent la editura Oastea Domnului, Sibiu, (2010, p. 78), următoarele:

„Fugi de orice ochi care se vor opri asupra ta și nu te uita în ei! Fugi de orice șoaptă și cuvânt lăudător! De orice glas cu înmlădieri furișe! De orice gest cu înțelesuri ascunse! Toate acestea să te frigă ca un jar otrăvit! Și să-ți umple sufletul de scârbă și de groază. Ca atingerea șarpelui scârbos.

Nevinovăția îți va fi cea mai frumoasă podoabă și cea mai puternică armă de apărare, cât ți-o vei păstra neatinsă în toată ființa ta, vei fi nebiruit de tare și neasemuit de frumoasă. Privește chipul Prea Sfintei Fecioare și adâncește-te în pilda sfințeniei ei! Învață de la ea să deprinzi și mai adânc frumoasele virtuți de care vei avea cea mai mare trebuință în purtarea crucii tale, atât de grea uneori, dar și atât de frumoasă totdeauna. Privește ce minunat strălucesc peste ființa Sfintei Fecioare sfintele podoabe ale virtuților cerești! Smerenia Sfintei Fecioare să te facă mai întâi să vezi că aceasta este podoaba cea mai curată și cea mai frumoasă.

Toate razele răsplătirilor dumnezeiești strălucesc peste smerenie. Îmbracă-te cu ea și pe dinlăuntru și pe din afară! Și în îmbrăcămintea sufletului și în cea a trupului tău. Deprinde-ți vorbirea smereniei, privirea ei, gustul ei, dragostea ei! Nimic nu se poate asemăna cu smerenia pentru tine, căci ea este temelia tuturor celorlalte virtuți. De ea vei avea nevoie cel mai mult în viață, căci smerenia este și o mare putere.

Numai cu ea vei putea birui pe demonul mândriei, al modei, al părerilor lumii, al lăcomiei, al pizmei, al ambiției și pe marele tău vrăjmaș lăuntric: firea ta pământească.”

Citește și: Ce aduce desfrânarea în familie?

Este evident că nu mai trăim un timp când legile societății să ne protejeze nu numai trupul, ci și sufletul. Mai mult, astăzi se votează norme legislative care servesc intereselor de grup, iar nu celor generale. Din aceste motive, se impune să căutăm noi înșine ocrotirea sufletelor noastre în cea mai autentică relație cu Dumnezeu. Modelul Maicii Sfinte ca și a altor nenumărați sfinți care și-au dăruit viața Lui ne vor îndruma. Pentru aceasta se cere din partea noastră – indiferent de gen, de statut social sau de alte criterii – maximă vigilență și o hotărâre fermă de a nu admite compromisul cu păcatul, niciodată.

De la unul mic, vom ajunge la unul mai mare până când ne vom trezi afundați în nisipurile mișcătoare și pierzătoare de suflet ale lumii. Fuga de păcat și de ispită, de la bun început, este singura soluție sigură, dar care implică și o încredere deplină în ceea ce Dumnezeu ne spune. Nu va fi ușor, întrucât în fiecare dintre noi există tendința îndepărtării de El, a îndoielii față de adevărul Său. Și cu toate acestea, viețile sfinților ne spun că se poate! Să nu deznădăjduim, ci dezinteresați de lume și cu privirea ațintită spre Dumnezeu, să străbatem valurile vieții acestea, spre veșnica viață cu El!

Vă dorim multe victorii spirituale!

Leave a Reply